Lars Andersson Förlag

  • har funnits sedan 1979
  • har haft olika namn under resans gång
  • har givit ut några olika kulturtidskrifter; Vaulunder, Grufvan och Schakt
  • har givit ut ett trettiotal häften och böcker, de flesta är diktsamlingar
  • senaste utgivning är boken "Glimtar från förr och nu"
    som utkom när Skinnskattebergs kommun firade 650 -årsjubileum 2004.
  • är fr o m december 2005 en del av andersson kulturproduktion

Ta gärna en titt på förlagets hemsida www.larsanderssonforlag.se

men framför allt - besök förlagets nya nätbutik: anderssonkultur.storedo.com